39 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 09/08/2020 (20/6 âm lịch)
Hà Nội
Cần Thơ
thứ năm, 06/08
thứ sáu, 07/08
thứ bảy, 08/08
chủ nhật, 09/08
thứ hai, 10/08
thứ ba, 11/08
thứ tư, 12/08
VJ
VJ469 (A_Promo)
06:30
HAN
2h10p
Bay thẳng
08:40
VCA
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ469 (Z_Eco)
06:30
HAN
2h10p
Bay thẳng
08:40
VCA
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ465 (Z_Eco)
08:45
HAN
2h10p
Bay thẳng
10:55
VCA
399.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1431 (Bamboo Eco)
15:30
HAN
2h10p
Bay thẳng
17:40
VCA
499.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1203 (E-Siêu tiết kiệm)
09:00
HAN
2h15p
Bay thẳng
11:15
VCA
519.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1207 (E-Siêu tiết kiệm)
18:10
HAN
2h15p
Bay thẳng
20:25
VCA
519.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7201 (E-Siêu tiết kiệm)
16:05
HAN
2h10p
Bay thẳng
18:15
VCA
519.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ463 (W_Eco)
16:55
HAN
2h10p
Bay thẳng
19:05
VCA
519.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ473 (W_Eco)
14:30
HAN
2h10p
Bay thẳng
16:40
VCA
519.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1431 (Bamboo Plus)
15:30
HAN
2h10p
Bay thẳng
17:40
VCA
599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1205 (T-P/thông tiết kiệm)
15:50
HAN
2h15p
Bay thẳng
18:05
VCA
719.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ467 (J_Eco)
14:40
HAN
2h00p
Bay thẳng
16:40
VCA
759.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1201 (T-P/thông tiết kiệm)
11:30
HAN
2h15p
Bay thẳng
13:45
VCA
819.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1433 (Bamboo Plus)
07:00
HAN
2h10p
Bay thẳng
09:10
VCA
950.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1207 (R-P/thông tiêu chuẩn)
18:10
HAN
2h15p
Bay thẳng
20:25
VCA
1.029.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1205 (R-P/thông tiêu chuẩn)
15:50
HAN
2h15p
Bay thẳng
18:05
VCA
1.029.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1203 (R-P/thông tiêu chuẩn)
09:00
HAN
2h15p
Bay thẳng
11:15
VCA
1.129.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1201 (R-P/thông tiêu chuẩn)
11:30
HAN
2h15p
Bay thẳng
13:45
VCA
1.129.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7201 (R-P/thông tiêu chuẩn)
16:05
HAN
2h10p
Bay thẳng
18:15
VCA
1.129.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1203 (M-P/thông tiêu chuẩn)
09:00
HAN
2h15p
Bay thẳng
11:15
VCA
3.399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1201 (M-P/thông tiêu chuẩn)
11:30
HAN
2h15p
Bay thẳng
13:45
VCA
3.399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1207 (M-P/thông tiêu chuẩn)
18:10
HAN
2h15p
Bay thẳng
20:25
VCA
3.399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1205 (M-P/thông tiêu chuẩn)
15:50
HAN
2h15p
Bay thẳng
18:05
VCA
3.399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7201 (M-P/thông tiêu chuẩn)
16:05
HAN
2h10p
Bay thẳng
18:15
VCA
3.399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ467 (V_SBoss)
14:40
HAN
2h00p
Bay thẳng
16:40
VCA
3.700.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ469 (V_SBoss)
06:30
HAN
2h10p
Bay thẳng
08:40
VCA
3.700.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ465 (V_SBoss)
08:45
HAN
2h10p
Bay thẳng
10:55
VCA
3.700.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ463 (V_SBoss)
16:55
HAN
2h10p
Bay thẳng
19:05
VCA
3.700.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ473 (V_SBoss)
14:30
HAN
2h10p
Bay thẳng
16:40
VCA
3.700.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1433 (Bamboo Business)
07:00
HAN
2h10p
Bay thẳng
09:10
VCA
3.900.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1203 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
09:00
HAN
2h15p
Bay thẳng
11:15
VCA
4.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1201 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
11:30
HAN
2h15p
Bay thẳng
13:45
VCA
4.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1207 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
18:10
HAN
2h15p
Bay thẳng
20:25
VCA
4.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7201 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
16:05
HAN
2h10p
Bay thẳng
18:15
VCA
4.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1203 (C-Th/gia linh hoạt)
09:00
HAN
2h15p
Bay thẳng
11:15
VCA
4.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1201 (C-Th/gia linh hoạt)
11:30
HAN
2h15p
Bay thẳng
13:45
VCA
4.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1207 (C-Th/gia linh hoạt)
18:10
HAN
2h15p
Bay thẳng
20:25
VCA
4.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1205 (C-Th/gia linh hoạt)
15:50
HAN
2h15p
Bay thẳng
18:05
VCA
4.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7201 (C-Th/gia linh hoạt)
16:05
HAN
2h10p
Bay thẳng
18:15
VCA
4.629.000 ₫
+10 điểm