27 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 17/04/2021 (6/3 âm lịch)
Hà Nội
Cần Thơ
thứ tư, 14/04
thứ năm, 15/04
thứ sáu, 16/04
thứ bảy, 17/04
chủ nhật, 18/04
thứ hai, 19/04
thứ ba, 20/04
VJ
VJ463 (E_Eco)
19:45
HAN
2h10p
Bay thẳng
21:55
VCA
49.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1433 (ECONOMYSAVERMAX)
07:25
HAN
2h00p
Bay thẳng
09:25
VCA
89.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1435 (ECONOMYSAVER)
09:20
HAN
2h15p
Bay thẳng
11:35
VCA
149.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1431 (ECONOMYSAVER)
17:45
HAN
2h10p
Bay thẳng
19:55
VCA
299.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ463 (A_Deluxe)
19:45
HAN
2h10p
Bay thẳng
21:55
VCA
599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1203 (E-Siêu tiết kiệm)
10:50
HAN
2h10p
Bay thẳng
13:00
VCA
599.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ461 (U_Eco)
14:15
HAN
2h10p
Bay thẳng
16:25
VCA
649.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ465 (J_Eco)
08:45
HAN
2h10p
Bay thẳng
10:55
VCA
769.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ461 (U_Deluxe)
14:15
HAN
2h10p
Bay thẳng
16:25
VCA
909.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ465 (J_Deluxe)
08:45
HAN
2h10p
Bay thẳng
10:55
VCA
1.009.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ465 (V_SBoss)
08:45
HAN
2h10p
Bay thẳng
10:55
VCA
1.538.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ461 (V_SBoss)
14:15
HAN
2h10p
Bay thẳng
16:25
VCA
1.538.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ463 (V_SBoss)
19:45
HAN
2h10p
Bay thẳng
21:55
VCA
1.538.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1207 (L-P/thông tiết kiệm)
16:35
HAN
2h15p
Bay thẳng
18:50
VCA
1.899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1203 (K-P/thông tiết kiệm)
10:50
HAN
2h10p
Bay thẳng
13:00
VCA
2.199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1207 (K-P/thông tiết kiệm)
16:35
HAN
2h15p
Bay thẳng
18:50
VCA
2.199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1203 (M-P/thông tiêu chuẩn)
10:50
HAN
2h10p
Bay thẳng
13:00
VCA
3.379.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1207 (M-P/thông tiêu chuẩn)
16:35
HAN
2h15p
Bay thẳng
18:50
VCA
3.379.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1431 (BUSINESSSMART)
17:45
HAN
2h10p
Bay thẳng
19:55
VCA
3.400.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1433 (BUSINESSSMART)
07:25
HAN
2h00p
Bay thẳng
09:25
VCA
3.900.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1435 (BUSINESSSMART)
09:20
HAN
2h15p
Bay thẳng
11:35
VCA
3.900.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1201 (I-Phổ thông)
07:20
HAN
2h20p
Bay thẳng
09:40
VCA
4.099.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1207 (I-Phổ thông)
16:35
HAN
2h15p
Bay thẳng
18:50
VCA
4.099.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1203 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
10:50
HAN
2h10p
Bay thẳng
13:00
VCA
4.299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1201 (C-Th/gia linh hoạt)
07:20
HAN
2h20p
Bay thẳng
09:40
VCA
4.599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1203 (C-Th/gia linh hoạt)
10:50
HAN
2h10p
Bay thẳng
13:00
VCA
4.599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1207 (C-Th/gia linh hoạt)
16:35
HAN
2h15p
Bay thẳng
18:50
VCA
4.599.000 ₫
+10 điểm