34 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 24/09/2020 (8/8 âm lịch)
Hà Nội
Cần Thơ
thứ hai, 21/09
thứ ba, 22/09
thứ tư, 23/09
thứ năm, 24/09
thứ sáu, 25/09
thứ bảy, 26/09
chủ nhật, 27/09
VJ
VJ463 (A_Promo)
19:10
HAN
2h10p
Bay thẳng
21:20
VCA
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ469 (Z_Eco)
06:45
HAN
2h10p
Bay thẳng
08:55
VCA
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ467 (Z_Eco)
15:55
HAN
2h10p
Bay thẳng
18:05
VCA
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ463 (Z_Eco)
19:10
HAN
2h10p
Bay thẳng
21:20
VCA
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1205 (P-Siêu tiết kiệm)
14:30
HAN
2h15p
Bay thẳng
16:45
VCA
419.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1205 (E-Siêu tiết kiệm)
14:30
HAN
2h15p
Bay thẳng
16:45
VCA
509.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ465 (W_Eco)
08:30
HAN
2h10p
Bay thẳng
10:40
VCA
519.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ469 (Z_Deluxe)
06:45
HAN
2h10p
Bay thẳng
08:55
VCA
534.500 ₫
+10 điểm
VJ
VJ467 (Z_Deluxe)
15:55
HAN
2h10p
Bay thẳng
18:05
VCA
534.500 ₫
+10 điểm
QH
QH1431 (Bamboo Plus)
18:00
HAN
2h10p
Bay thẳng
20:10
VCA
599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1201 (E-Siêu tiết kiệm)
10:30
HAN
2h15p
Bay thẳng
12:45
VCA
599.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1433 (Bamboo Eco)
07:00
HAN
2h10p
Bay thẳng
09:10
VCA
799.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1207 (T-P/thông tiết kiệm)
09:40
HAN
2h15p
Bay thẳng
11:55
VCA
899.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1433 (Bamboo Plus)
07:00
HAN
2h10p
Bay thẳng
09:10
VCA
950.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1205 (R-P/thông tiêu chuẩn)
14:30
HAN
2h15p
Bay thẳng
16:45
VCA
1.019.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1203 (R-P/thông tiêu chuẩn)
06:45
HAN
2h15p
Bay thẳng
09:00
VCA
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1207 (R-P/thông tiêu chuẩn)
09:40
HAN
2h15p
Bay thẳng
11:55
VCA
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1201 (R-P/thông tiêu chuẩn)
10:30
HAN
2h15p
Bay thẳng
12:45
VCA
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1205 (S-P/thông linh hoạt)
14:30
HAN
2h15p
Bay thẳng
16:45
VCA
2.919.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1203 (S-P/thông linh hoạt)
06:45
HAN
2h15p
Bay thẳng
09:00
VCA
3.009.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1207 (S-P/thông linh hoạt)
09:40
HAN
2h15p
Bay thẳng
11:55
VCA
3.009.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1201 (S-P/thông linh hoạt)
10:30
HAN
2h15p
Bay thẳng
12:45
VCA
3.009.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ469 (V_SBoss)
06:45
HAN
2h10p
Bay thẳng
08:55
VCA
3.700.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ467 (V_SBoss)
15:55
HAN
2h10p
Bay thẳng
18:05
VCA
3.700.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ463 (V_SBoss)
19:10
HAN
2h10p
Bay thẳng
21:20
VCA
3.700.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ465 (V_SBoss)
08:30
HAN
2h10p
Bay thẳng
10:40
VCA
3.700.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1431 (Bamboo Business)
18:00
HAN
2h10p
Bay thẳng
20:10
VCA
3.900.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1205 (I-Phổ thông)
14:30
HAN
2h15p
Bay thẳng
16:45
VCA
4.119.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1203 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
06:45
HAN
2h15p
Bay thẳng
09:00
VCA
4.309.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1433 (Bamboo Business)
07:00
HAN
2h10p
Bay thẳng
09:10
VCA
4.400.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1203 (C-Th/gia linh hoạt)
06:45
HAN
2h15p
Bay thẳng
09:00
VCA
4.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1201 (C-Th/gia linh hoạt)
10:30
HAN
2h15p
Bay thẳng
12:45
VCA
4.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1205 (C-Th/gia linh hoạt)
14:30
HAN
2h15p
Bay thẳng
16:45
VCA
4.619.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1207 (J-Th/gia linh hoạt)
09:40
HAN
2h15p
Bay thẳng
11:55
VCA
5.309.000 ₫
+10 điểm