50 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 05/06/2020 (14/4 âm lịch)
Hà Nội
Cần Thơ
thứ ba, 02/06
thứ tư, 03/06
thứ năm, 04/06
thứ sáu, 05/06
thứ bảy, 06/06
chủ nhật, 07/06
thứ hai, 08/06
VJ
VJ465 (A_Promo)
08:45
HAN
2h10p
Bay thẳng
10:55
VCA
149.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ463 (A_Promo)
18:25
HAN
2h10p
Bay thẳng
20:35
VCA
149.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1201 (A-Siêu tiết kiệm)
11:00
HAN
2h10p
Bay thẳng
13:10
VCA
199.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1431 (Bamboo Eco)
15:30
HAN
2h10p
Bay thẳng
17:40
VCA
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1205 (G-Siêu tiết kiệm)
13:00
HAN
2h15p
Bay thẳng
15:15
VCA
249.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1201 (A-Siêu tiết kiệm)
11:20
HAN
2h10p
Bay thẳng
13:30
VCA
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1205 (A-Siêu tiết kiệm)
13:20
HAN
2h15p
Bay thẳng
15:35
VCA
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1207 (P-Siêu tiết kiệm)
18:55
HAN
2h15p
Bay thẳng
21:10
VCA
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ469 (Z_Eco)
06:30
HAN
2h10p
Bay thẳng
08:40
VCA
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ465 (Z_Eco)
08:45
HAN
2h10p
Bay thẳng
10:55
VCA
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ467 (Z_Eco)
13:50
HAN
2h10p
Bay thẳng
16:00
VCA
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ463 (Z_Eco)
18:25
HAN
2h10p
Bay thẳng
20:35
VCA
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1205 (E-Siêu tiết kiệm)
13:00
HAN
2h15p
Bay thẳng
15:15
VCA
499.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1207 (E-Siêu tiết kiệm)
18:55
HAN
2h15p
Bay thẳng
21:10
VCA
499.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1201 (E-Siêu tiết kiệm)
11:00
HAN
2h10p
Bay thẳng
13:10
VCA
499.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1201 (E-Siêu tiết kiệm)
11:20
HAN
2h10p
Bay thẳng
13:30
VCA
599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1205 (E-Siêu tiết kiệm)
13:20
HAN
2h15p
Bay thẳng
15:35
VCA
599.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1431 (Bamboo Plus)
15:30
HAN
2h10p
Bay thẳng
17:40
VCA
599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1203 (T-P/thông tiết kiệm)
07:00
HAN
2h15p
Bay thẳng
09:15
VCA
899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1205 (R-P/thông tiêu chuẩn)
13:00
HAN
2h15p
Bay thẳng
15:15
VCA
1.009.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1207 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
18:55
HAN
2h15p
Bay thẳng
21:10
VCA
1.009.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1201 (R-P/thông tiêu chuẩn)
11:00
HAN
2h10p
Bay thẳng
13:10
VCA
1.009.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1201 (R-P/thông tiêu chuẩn)
11:20
HAN
2h10p
Bay thẳng
13:30
VCA
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1203 (R-P/thông tiêu chuẩn)
07:00
HAN
2h15p
Bay thẳng
09:15
VCA
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1205 (R-P/thông tiêu chuẩn)
13:20
HAN
2h15p
Bay thẳng
15:35
VCA
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1203 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
07:00
HAN
2h15p
Bay thẳng
09:15
VCA
1.309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1203 (S-P/thông linh hoạt)
07:00
HAN
2h15p
Bay thẳng
09:15
VCA
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1205 (S-P/thông linh hoạt)
13:00
HAN
2h15p
Bay thẳng
15:15
VCA
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1207 (S-P/thông tiêu chuẩn)
18:55
HAN
2h15p
Bay thẳng
21:10
VCA
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1201 (S-P/thông linh hoạt)
11:00
HAN
2h10p
Bay thẳng
13:10
VCA
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1201 (S-P/thông linh hoạt)
11:20
HAN
2h10p
Bay thẳng
13:30
VCA
3.009.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1203 (S-P/thông linh hoạt)
07:00
HAN
2h15p
Bay thẳng
09:15
VCA
3.009.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1205 (S-P/thông linh hoạt)
13:20
HAN
2h15p
Bay thẳng
15:35
VCA
3.009.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ469 (V_SBoss)
06:30
HAN
2h10p
Bay thẳng
08:40
VCA
3.700.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ465 (V_SBoss)
08:45
HAN
2h10p
Bay thẳng
10:55
VCA
3.700.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ467 (V_SBoss)
13:50
HAN
2h10p
Bay thẳng
16:00
VCA
3.700.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ463 (V_SBoss)
18:25
HAN
2h10p
Bay thẳng
20:35
VCA
3.700.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1431 (Bamboo Business)
15:30
HAN
2h10p
Bay thẳng
17:40
VCA
3.900.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1203 (I-Phổ thông)
07:00
HAN
2h15p
Bay thẳng
09:15
VCA
4.109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1205 (I-Phổ thông)
13:00
HAN
2h15p
Bay thẳng
15:15
VCA
4.109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1207 (I-Phổ thông)
18:55
HAN
2h15p
Bay thẳng
21:10
VCA
4.109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1203 (I-Phổ thông)
07:00
HAN
2h15p
Bay thẳng
09:15
VCA
4.109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1201 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
11:20
HAN
2h10p
Bay thẳng
13:30
VCA
4.309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1203 (C-Th/gia linh hoạt)
07:00
HAN
2h15p
Bay thẳng
09:15
VCA
4.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1205 (C-Th/gia linh hoạt)
13:00
HAN
2h15p
Bay thẳng
15:15
VCA
4.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1207 (C-Th/gia linh hoạt)
18:55
HAN
2h15p
Bay thẳng
21:10
VCA
4.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1201 (C-Th/gia linh hoạt)
11:20
HAN
2h10p
Bay thẳng
13:30
VCA
4.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1203 (C-Th/gia linh hoạt)
07:00
HAN
2h15p
Bay thẳng
09:15
VCA
4.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1205 (C-Th/gia linh hoạt)
13:20
HAN
2h15p
Bay thẳng
15:35
VCA
4.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1201 (C-Th/gia linh hoạt)
11:00
HAN
2h10p
Bay thẳng
13:10
VCA
4.609.000 ₫
+10 điểm