8 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 13/08/2020 (24/6 âm lịch)
Hà Nội
Cần Thơ
thứ hai, 10/08
thứ ba, 11/08
thứ tư, 12/08
thứ năm, 13/08
thứ sáu, 14/08
thứ bảy, 15/08
chủ nhật, 16/08
VJ
VJ463 (Z_Eco)
16:55
HAN
2h10p
Bay thẳng
19:05
VCA
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ467 (Z_Eco)
13:50
HAN
2h10p
Bay thẳng
16:00
VCA
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ469 (Z_Eco)
06:30
HAN
2h10p
Bay thẳng
08:40
VCA
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ465 (Z_Eco)
08:45
HAN
2h10p
Bay thẳng
10:55
VCA
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ463 (Z_Eco)
16:55
HAN
2h10p
Bay thẳng
19:05
VCA
3.700.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ467 (Z_Eco)
13:50
HAN
2h10p
Bay thẳng
16:00
VCA
3.700.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ469 (Z_Eco)
06:30
HAN
2h10p
Bay thẳng
08:40
VCA
3.700.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ465 (Z_Eco)
08:45
HAN
2h10p
Bay thẳng
10:55
VCA
3.700.000 ₫
+10 điểm