34 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 17/08/2020 (28/6 âm lịch)
Hà Nội
Cần Thơ
thứ sáu, 14/08
thứ bảy, 15/08
chủ nhật, 16/08
thứ hai, 17/08
thứ ba, 18/08
thứ tư, 19/08
thứ năm, 20/08
QH
QH1431 (Bamboo Eco)
15:30
HAN
2h10p
Bay thẳng
17:40
VCA
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ469 (Z_Eco)
06:30
HAN
2h10p
Bay thẳng
08:40
VCA
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ465 (Z_Eco)
08:35
HAN
2h10p
Bay thẳng
10:45
VCA
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ463 (Z_Eco)
19:10
HAN
2h10p
Bay thẳng
21:20
VCA
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1207 (E-Siêu tiết kiệm)
18:25
HAN
2h15p
Bay thẳng
20:40
VCA
519.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7201 (E-Siêu tiết kiệm)
16:10
HAN
2h10p
Bay thẳng
18:20
VCA
519.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ467 (W_Eco)
14:00
HAN
2h10p
Bay thẳng
16:10
VCA
519.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1431 (Bamboo Plus)
15:30
HAN
2h10p
Bay thẳng
17:40
VCA
599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1205 (T-P/thông tiết kiệm)
15:50
HAN
2h15p
Bay thẳng
18:05
VCA
719.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1433 (Bamboo Plus)
07:00
HAN
2h10p
Bay thẳng
09:10
VCA
950.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1207 (R-P/thông tiêu chuẩn)
18:25
HAN
2h15p
Bay thẳng
20:40
VCA
1.029.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1205 (R-P/thông tiêu chuẩn)
15:50
HAN
2h15p
Bay thẳng
18:05
VCA
1.029.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7201 (R-P/thông tiêu chuẩn)
16:10
HAN
2h10p
Bay thẳng
18:20
VCA
1.029.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1203 (L-P/thông tiết kiệm)
06:35
HAN
2h15p
Bay thẳng
08:50
VCA
1.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1201 (K-P/thông tiết kiệm)
11:05
HAN
2h15p
Bay thẳng
13:20
VCA
2.229.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1203 (S-P/thông linh hoạt)
06:35
HAN
2h15p
Bay thẳng
08:50
VCA
2.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1207 (S-P/thông linh hoạt)
18:25
HAN
2h15p
Bay thẳng
20:40
VCA
2.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1201 (S-P/thông linh hoạt)
11:05
HAN
2h15p
Bay thẳng
13:20
VCA
2.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1205 (S-P/thông linh hoạt)
15:50
HAN
2h15p
Bay thẳng
18:05
VCA
2.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7201 (S-P/thông linh hoạt)
16:10
HAN
2h10p
Bay thẳng
18:20
VCA
2.929.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ467 (V_SBoss)
14:00
HAN
2h10p
Bay thẳng
16:10
VCA
3.700.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ469 (V_SBoss)
06:30
HAN
2h10p
Bay thẳng
08:40
VCA
3.700.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ465 (V_SBoss)
08:35
HAN
2h10p
Bay thẳng
10:45
VCA
3.700.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ463 (V_SBoss)
19:10
HAN
2h10p
Bay thẳng
21:20
VCA
3.700.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1431 (Bamboo Business)
15:30
HAN
2h10p
Bay thẳng
17:40
VCA
3.900.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1433 (Bamboo Business)
07:00
HAN
2h10p
Bay thẳng
09:10
VCA
3.900.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1205 (I-Phổ thông)
15:50
HAN
2h15p
Bay thẳng
18:05
VCA
4.129.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1207 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
18:25
HAN
2h15p
Bay thẳng
20:40
VCA
4.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7201 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
16:10
HAN
2h10p
Bay thẳng
18:20
VCA
4.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1203 (C-Th/gia linh hoạt)
06:35
HAN
2h15p
Bay thẳng
08:50
VCA
4.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1207 (C-Th/gia linh hoạt)
18:25
HAN
2h15p
Bay thẳng
20:40
VCA
4.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1201 (C-Th/gia linh hoạt)
11:05
HAN
2h15p
Bay thẳng
13:20
VCA
4.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1205 (C-Th/gia linh hoạt)
15:50
HAN
2h15p
Bay thẳng
18:05
VCA
4.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7201 (C-Th/gia linh hoạt)
16:10
HAN
2h10p
Bay thẳng
18:20
VCA
4.629.000 ₫
+10 điểm