29 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 19/08/2020 (1/7 âm lịch)
Hà Nội
Cần Thơ
chủ nhật, 16/08
thứ hai, 17/08
thứ ba, 18/08
thứ tư, 19/08
thứ năm, 20/08
thứ sáu, 21/08
thứ bảy, 22/08
VJ
VJ463 (A_Promo)
19:10
HAN
2h10p
Bay thẳng
21:20
VCA
149.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ469 (A_Promo)
06:30
HAN
2h10p
Bay thẳng
08:40
VCA
149.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ465 (A_Promo)
08:45
HAN
2h10p
Bay thẳng
10:55
VCA
149.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ463 (Z_Eco)
19:10
HAN
2h10p
Bay thẳng
21:20
VCA
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ469 (Z_Eco)
06:30
HAN
2h10p
Bay thẳng
08:40
VCA
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ465 (Z_Eco)
08:45
HAN
2h10p
Bay thẳng
10:55
VCA
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1203 (G-Phổ thông)
07:00
HAN
2h15p
Bay thẳng
09:15
VCA
499.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1205 (G-Phổ thông)
14:30
HAN
2h15p
Bay thẳng
16:45
VCA
499.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1207 (G-Phổ thông)
18:55
HAN
2h15p
Bay thẳng
21:10
VCA
499.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1203 (T-Tiết kiệm đặc biệt)
07:00
HAN
2h15p
Bay thẳng
09:15
VCA
699.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1205 (T-Tiết kiệm đặc biệt)
14:30
HAN
2h15p
Bay thẳng
16:45
VCA
699.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1207 (T-Tiết kiệm đặc biệt)
18:55
HAN
2h15p
Bay thẳng
21:10
VCA
699.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ467 (J_Eco)
18:00
HAN
2h10p
Bay thẳng
20:10
VCA
900.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1203 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
07:00
HAN
2h15p
Bay thẳng
09:15
VCA
1.009.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1205 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
14:30
HAN
2h15p
Bay thẳng
16:45
VCA
1.009.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1207 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
18:55
HAN
2h15p
Bay thẳng
21:10
VCA
1.009.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1203 (S-P/thông tiêu chuẩn)
07:00
HAN
2h15p
Bay thẳng
09:15
VCA
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1205 (S-P/thông tiêu chuẩn)
14:30
HAN
2h15p
Bay thẳng
16:45
VCA
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1207 (S-P/thông tiêu chuẩn)
18:55
HAN
2h15p
Bay thẳng
21:10
VCA
2.909.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ463 (Z_Eco)
19:10
HAN
2h10p
Bay thẳng
21:20
VCA
3.700.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ469 (Z_Eco)
06:30
HAN
2h10p
Bay thẳng
08:40
VCA
3.700.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ467 (V_SBoss)
18:00
HAN
2h10p
Bay thẳng
20:10
VCA
3.700.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ465 (Z_Eco)
08:45
HAN
2h10p
Bay thẳng
10:55
VCA
3.700.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1203 (I-Phổ thông)
07:00
HAN
2h15p
Bay thẳng
09:15
VCA
4.109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1205 (I-Phổ thông)
14:30
HAN
2h15p
Bay thẳng
16:45
VCA
4.109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1207 (I-Phổ thông)
18:55
HAN
2h15p
Bay thẳng
21:10
VCA
4.109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1203 (C-Th/gia linh hoạt)
07:00
HAN
2h15p
Bay thẳng
09:15
VCA
4.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1205 (C-Th/gia linh hoạt)
14:30
HAN
2h15p
Bay thẳng
16:45
VCA
4.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1207 (C-Th/gia linh hoạt)
18:55
HAN
2h15p
Bay thẳng
21:10
VCA
4.609.000 ₫
+10 điểm