35 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 20/08/2020 (2/7 âm lịch)
Hà Nội
Cần Thơ
thứ hai, 17/08
thứ ba, 18/08
thứ tư, 19/08
thứ năm, 20/08
thứ sáu, 21/08
thứ bảy, 22/08
chủ nhật, 23/08
QH
QH1431 (Bamboo Eco)
15:30
HAN
2h10p
Bay thẳng
17:40
VCA
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ465 (A_Promo)
08:35
HAN
2h10p
Bay thẳng
10:45
VCA
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1205 (G-Siêu tiết kiệm)
15:50
HAN
2h15p
Bay thẳng
18:05
VCA
349.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ467 (Z_Eco)
14:00
HAN
2h10p
Bay thẳng
16:10
VCA
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ469 (Z_Eco)
06:30
HAN
2h10p
Bay thẳng
08:40
VCA
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ465 (Z_Eco)
08:35
HAN
2h10p
Bay thẳng
10:45
VCA
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ463 (Z_Eco)
19:10
HAN
2h10p
Bay thẳng
21:20
VCA
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1203 (E-Siêu tiết kiệm)
06:40
HAN
2h15p
Bay thẳng
08:55
VCA
519.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1207 (E-Siêu tiết kiệm)
18:00
HAN
2h15p
Bay thẳng
20:15
VCA
519.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1431 (Bamboo Plus)
15:30
HAN
2h10p
Bay thẳng
17:40
VCA
599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1205 (T-P/thông tiết kiệm)
15:50
HAN
2h15p
Bay thẳng
18:05
VCA
719.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1203 (R-P/thông tiêu chuẩn)
06:40
HAN
2h15p
Bay thẳng
08:55
VCA
1.029.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1207 (R-P/thông tiêu chuẩn)
18:00
HAN
2h15p
Bay thẳng
20:15
VCA
1.029.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1205 (R-P/thông tiêu chuẩn)
15:50
HAN
2h15p
Bay thẳng
18:05
VCA
1.029.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7201 (L-P/thông tiết kiệm)
16:00
HAN
2h10p
Bay thẳng
18:10
VCA
1.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1201 (H-P/thông tiết kiệm)
11:00
HAN
2h15p
Bay thẳng
13:15
VCA
2.529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1203 (S-P/thông linh hoạt)
06:40
HAN
2h15p
Bay thẳng
08:55
VCA
2.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1207 (S-P/thông linh hoạt)
18:00
HAN
2h15p
Bay thẳng
20:15
VCA
2.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1205 (S-P/thông linh hoạt)
15:50
HAN
2h15p
Bay thẳng
18:05
VCA
2.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1201 (S-P/thông linh hoạt)
11:00
HAN
2h15p
Bay thẳng
13:15
VCA
2.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7201 (S-P/thông linh hoạt)
16:00
HAN
2h10p
Bay thẳng
18:10
VCA
2.929.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ467 (V_SBoss)
14:00
HAN
2h10p
Bay thẳng
16:10
VCA
3.700.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ469 (V_SBoss)
06:30
HAN
2h10p
Bay thẳng
08:40
VCA
3.700.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ465 (V_SBoss)
08:35
HAN
2h10p
Bay thẳng
10:45
VCA
3.700.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ463 (V_SBoss)
19:10
HAN
2h10p
Bay thẳng
21:20
VCA
3.700.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1431 (Bamboo Business)
15:30
HAN
2h10p
Bay thẳng
17:40
VCA
3.900.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1203 (I-Phổ thông)
06:40
HAN
2h15p
Bay thẳng
08:55
VCA
4.129.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1207 (I-Phổ thông)
18:00
HAN
2h15p
Bay thẳng
20:15
VCA
4.129.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1205 (I-Phổ thông)
15:50
HAN
2h15p
Bay thẳng
18:05
VCA
4.129.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1201 (I-Phổ thông)
11:00
HAN
2h15p
Bay thẳng
13:15
VCA
4.129.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1203 (C-Th/gia linh hoạt)
06:40
HAN
2h15p
Bay thẳng
08:55
VCA
4.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1207 (C-Th/gia linh hoạt)
18:00
HAN
2h15p
Bay thẳng
20:15
VCA
4.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1205 (C-Th/gia linh hoạt)
15:50
HAN
2h15p
Bay thẳng
18:05
VCA
4.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1201 (C-Th/gia linh hoạt)
11:00
HAN
2h15p
Bay thẳng
13:15
VCA
4.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7201 (C-Th/gia linh hoạt)
16:00
HAN
2h10p
Bay thẳng
18:10
VCA
4.629.000 ₫
+10 điểm