20 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 22/08/2020 (4/7 âm lịch)
Hà Nội
Cần Thơ
thứ tư, 19/08
thứ năm, 20/08
thứ sáu, 21/08
thứ bảy, 22/08
chủ nhật, 23/08
thứ hai, 24/08
thứ ba, 25/08
VJ
VJ463 (W_Eco)
19:10
HAN
2h10p
Bay thẳng
21:20
VCA
519.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ469 (W_Eco)
06:30
HAN
2h10p
Bay thẳng
08:40
VCA
519.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ465 (W_Eco)
08:45
HAN
2h10p
Bay thẳng
10:55
VCA
519.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ467 (J_Eco)
16:30
HAN
2h10p
Bay thẳng
18:40
VCA
900.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1431 (Bamboo Plus)
17:20
HAN
2h10p
Bay thẳng
19:30
VCA
950.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1433 (Bamboo Plus)
07:00
HAN
2h10p
Bay thẳng
09:10
VCA
950.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1205 (L-P/thông tiết kiệm)
11:10
HAN
2h15p
Bay thẳng
13:25
VCA
2.399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1207 (K-P/thông tiết kiệm)
18:25
HAN
2h15p
Bay thẳng
20:40
VCA
2.599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1205 (S-P/thông tiêu chuẩn)
11:10
HAN
2h15p
Bay thẳng
13:25
VCA
3.199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1207 (S-P/thông tiêu chuẩn)
18:25
HAN
2h15p
Bay thẳng
20:40
VCA
3.199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1203 (M-P/thông tiêu chuẩn)
06:50
HAN
2h15p
Bay thẳng
09:05
VCA
3.450.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ463 (V_SBoss)
19:10
HAN
2h10p
Bay thẳng
21:20
VCA
3.700.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ469 (V_SBoss)
06:30
HAN
2h10p
Bay thẳng
08:40
VCA
3.700.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ467 (V_SBoss)
16:30
HAN
2h10p
Bay thẳng
18:40
VCA
3.700.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ465 (V_SBoss)
08:45
HAN
2h10p
Bay thẳng
10:55
VCA
3.700.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1431 (Bamboo Business)
17:20
HAN
2h10p
Bay thẳng
19:30
VCA
3.900.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1433 (Bamboo Business)
07:00
HAN
2h10p
Bay thẳng
09:10
VCA
3.900.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1203 (C-Th/gia linh hoạt)
06:50
HAN
2h15p
Bay thẳng
09:05
VCA
4.899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1205 (C-Th/gia linh hoạt)
11:10
HAN
2h15p
Bay thẳng
13:25
VCA
4.899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1207 (C-Th/gia linh hoạt)
18:25
HAN
2h15p
Bay thẳng
20:40
VCA
4.899.000 ₫
+10 điểm