15 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 26/08/2020 (8/7 âm lịch)
Hà Nội
Cần Thơ
chủ nhật, 23/08
thứ hai, 24/08
thứ ba, 25/08
thứ tư, 26/08
thứ năm, 27/08
thứ sáu, 28/08
thứ bảy, 29/08
VN
VN1203 (G_promo)
07:00
HAN
2h15p
Bay thẳng
09:15
VCA
329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1205 (G_promo)
14:30
HAN
2h15p
Bay thẳng
16:45
VCA
329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1207 (G_promo)
18:55
HAN
2h15p
Bay thẳng
21:10
VCA
329.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ463 (W_Eco)
19:10
HAN
2h10p
Bay thẳng
21:20
VCA
519.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ469 (W_Eco)
06:30
HAN
2h10p
Bay thẳng
08:40
VCA
519.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ465 (W_Eco)
08:45
HAN
2h10p
Bay thẳng
10:55
VCA
519.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ467 (J_Eco)
18:00
HAN
2h10p
Bay thẳng
20:10
VCA
900.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1431 (Bamboo Plus)
17:20
HAN
2h10p
Bay thẳng
19:30
VCA
950.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1433 (Bamboo Plus)
07:00
HAN
2h10p
Bay thẳng
09:10
VCA
950.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ463 (V_SBoss)
19:10
HAN
2h10p
Bay thẳng
21:20
VCA
3.700.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ469 (V_SBoss)
06:30
HAN
2h10p
Bay thẳng
08:40
VCA
3.700.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ467 (V_SBoss)
18:00
HAN
2h10p
Bay thẳng
20:10
VCA
3.700.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ465 (V_SBoss)
08:45
HAN
2h10p
Bay thẳng
10:55
VCA
3.700.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1431 (Bamboo Business)
17:20
HAN
2h10p
Bay thẳng
19:30
VCA
3.900.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1433 (Bamboo Business)
07:00
HAN
2h10p
Bay thẳng
09:10
VCA
3.900.000 ₫
+10 điểm