21 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 28/08/2020 (10/7 âm lịch)
Hà Nội
Cần Thơ
thứ ba, 25/08
thứ tư, 26/08
thứ năm, 27/08
thứ sáu, 28/08
thứ bảy, 29/08
chủ nhật, 30/08
thứ hai, 31/08
VJ
VJ463 (J_Eco)
19:10
HAN
2h10p
Bay thẳng
21:20
VCA
759.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ467 (J_Eco)
13:20
HAN
2h10p
Bay thẳng
15:30
VCA
759.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ469 (J_Eco)
06:30
HAN
2h10p
Bay thẳng
08:40
VCA
759.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ465 (J_Eco)
08:45
HAN
2h10p
Bay thẳng
10:55
VCA
759.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1431 (Bamboo Plus)
17:20
HAN
2h10p
Bay thẳng
19:30
VCA
950.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1433 (Bamboo Plus)
07:00
HAN
2h10p
Bay thẳng
09:10
VCA
950.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1203 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
07:00
HAN
2h15p
Bay thẳng
09:15
VCA
1.009.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1205 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
14:30
HAN
2h15p
Bay thẳng
16:45
VCA
1.009.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1207 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
18:55
HAN
2h15p
Bay thẳng
21:10
VCA
1.009.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1203 (S-P/thông tiêu chuẩn)
07:00
HAN
2h15p
Bay thẳng
09:15
VCA
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1205 (S-P/thông tiêu chuẩn)
14:30
HAN
2h15p
Bay thẳng
16:45
VCA
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1207 (S-P/thông tiêu chuẩn)
18:55
HAN
2h15p
Bay thẳng
21:10
VCA
2.909.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ463 (V_SBoss)
19:10
HAN
2h10p
Bay thẳng
21:20
VCA
3.700.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ467 (V_SBoss)
13:20
HAN
2h10p
Bay thẳng
15:30
VCA
3.700.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ469 (V_SBoss)
06:30
HAN
2h10p
Bay thẳng
08:40
VCA
3.700.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ465 (V_SBoss)
08:45
HAN
2h10p
Bay thẳng
10:55
VCA
3.700.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1431 (Bamboo Business)
17:20
HAN
2h10p
Bay thẳng
19:30
VCA
4.400.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1433 (Bamboo Business)
07:00
HAN
2h10p
Bay thẳng
09:10
VCA
4.400.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1203 (C-Th/gia linh hoạt)
07:00
HAN
2h15p
Bay thẳng
09:15
VCA
4.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1205 (C-Th/gia linh hoạt)
14:30
HAN
2h15p
Bay thẳng
16:45
VCA
4.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1207 (C-Th/gia linh hoạt)
18:55
HAN
2h15p
Bay thẳng
21:10
VCA
4.609.000 ₫
+10 điểm