36 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 01/10/2020 (15/8 âm lịch)
Hà Nội
Cần Thơ
thứ hai, 28/09
thứ ba, 29/09
thứ tư, 30/09
thứ năm, 01/10
thứ sáu, 02/10
thứ bảy, 03/10
chủ nhật, 04/10
VJ
VJ465 (E_Promo)
09:00
HAN
2h10p
Bay thẳng
11:10
VCA
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ463 (A_Promo)
19:10
HAN
2h10p
Bay thẳng
21:20
VCA
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1203 (A-Siêu tiết kiệm)
06:45
HAN
2h15p
Bay thẳng
09:00
VCA
299.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ467 (Z_Eco)
15:55
HAN
2h10p
Bay thẳng
18:05
VCA
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ469 (Z_Eco)
06:45
HAN
2h10p
Bay thẳng
08:55
VCA
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ463 (Z_Eco)
19:10
HAN
2h10p
Bay thẳng
21:20
VCA
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ465 (Z_Eco)
09:00
HAN
2h10p
Bay thẳng
11:10
VCA
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1201 (P-Siêu tiết kiệm)
11:40
HAN
2h15p
Bay thẳng
13:55
VCA
399.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1431 (Bamboo Eco)
15:30
HAN
2h10p
Bay thẳng
17:40
VCA
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1205 (P-Siêu tiết kiệm)
14:30
HAN
2h15p
Bay thẳng
16:45
VCA
419.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1203 (E-Siêu tiết kiệm)
06:45
HAN
2h15p
Bay thẳng
09:00
VCA
499.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1201 (E-Siêu tiết kiệm)
11:40
HAN
2h15p
Bay thẳng
13:55
VCA
499.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1205 (E-Siêu tiết kiệm)
14:30
HAN
2h15p
Bay thẳng
16:45
VCA
509.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1431 (Bamboo Plus)
15:30
HAN
2h10p
Bay thẳng
17:40
VCA
599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1205 (R-P/thông tiêu chuẩn)
14:30
HAN
2h15p
Bay thẳng
16:45
VCA
1.019.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ467 (Z_Deluxe)
15:55
HAN
2h10p
Bay thẳng
18:05
VCA
1.069.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ469 (Z_Deluxe)
06:45
HAN
2h10p
Bay thẳng
08:55
VCA
1.069.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1203 (R-P/thông tiêu chuẩn)
06:45
HAN
2h15p
Bay thẳng
09:00
VCA
1.109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1201 (R-P/thông tiêu chuẩn)
11:40
HAN
2h15p
Bay thẳng
13:55
VCA
1.109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1203 (S-P/thông linh hoạt)
06:45
HAN
2h15p
Bay thẳng
09:00
VCA
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1201 (S-P/thông linh hoạt)
11:40
HAN
2h15p
Bay thẳng
13:55
VCA
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1205 (S-P/thông linh hoạt)
14:30
HAN
2h15p
Bay thẳng
16:45
VCA
2.919.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1207 (M-P/thông tiêu chuẩn)
09:40
HAN
2h15p
Bay thẳng
11:55
VCA
3.379.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ467 (V_SBoss)
15:55
HAN
2h10p
Bay thẳng
18:05
VCA
3.700.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ469 (V_SBoss)
06:45
HAN
2h10p
Bay thẳng
08:55
VCA
3.700.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ463 (V_SBoss)
19:10
HAN
2h10p
Bay thẳng
21:20
VCA
3.700.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ465 (V_SBoss)
09:00
HAN
2h10p
Bay thẳng
11:10
VCA
3.700.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1431 (Bamboo Business)
15:30
HAN
2h10p
Bay thẳng
17:40
VCA
3.900.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1203 (I-Phổ thông)
06:45
HAN
2h15p
Bay thẳng
09:00
VCA
4.109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1201 (I-Phổ thông)
11:40
HAN
2h15p
Bay thẳng
13:55
VCA
4.109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1205 (I-Phổ thông)
14:30
HAN
2h15p
Bay thẳng
16:45
VCA
4.119.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1207 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
09:40
HAN
2h15p
Bay thẳng
11:55
VCA
4.309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1203 (C-Th/gia linh hoạt)
06:45
HAN
2h15p
Bay thẳng
09:00
VCA
4.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1207 (C-Th/gia linh hoạt)
09:40
HAN
2h15p
Bay thẳng
11:55
VCA
4.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1201 (C-Th/gia linh hoạt)
11:40
HAN
2h15p
Bay thẳng
13:55
VCA
4.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1205 (C-Th/gia linh hoạt)
14:30
HAN
2h15p
Bay thẳng
16:45
VCA
4.619.000 ₫
+10 điểm