32 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 21/09/2020 (5/8 âm lịch)
Hà Nội
Cần Thơ
thứ sáu, 18/09
thứ bảy, 19/09
chủ nhật, 20/09
thứ hai, 21/09
thứ ba, 22/09
thứ tư, 23/09
thứ năm, 24/09
VJ
VJ465 (E_Promo)
09:00
HAN
2h10p
Bay thẳng
11:10
VCA
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ469 (A_Eco)
06:45
HAN
2h10p
Bay thẳng
08:55
VCA
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ467 (A_Eco)
15:55
HAN
2h10p
Bay thẳng
18:05
VCA
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1203 (A-Siêu tiết kiệm)
06:45
HAN
2h15p
Bay thẳng
09:00
VCA
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1205 (G-Siêu tiết kiệm)
14:30
HAN
2h15p
Bay thẳng
16:45
VCA
329.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1431 (Bamboo Eco)
18:00
HAN
2h10p
Bay thẳng
20:10
VCA
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ463 (Z_Eco)
19:10
HAN
2h10p
Bay thẳng
21:20
VCA
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ465 (Z_Eco)
09:00
HAN
2h10p
Bay thẳng
11:10
VCA
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1203 (E-Siêu tiết kiệm)
06:45
HAN
2h15p
Bay thẳng
09:00
VCA
499.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1205 (E-Siêu tiết kiệm)
14:30
HAN
2h15p
Bay thẳng
16:45
VCA
499.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1431 (Bamboo Plus)
18:00
HAN
2h10p
Bay thẳng
20:10
VCA
599.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ469 (A_Deluxe)
06:45
HAN
2h10p
Bay thẳng
08:55
VCA
999.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ467 (A_Deluxe)
15:55
HAN
2h10p
Bay thẳng
18:05
VCA
999.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1205 (R-P/thông tiêu chuẩn)
14:30
HAN
2h15p
Bay thẳng
16:45
VCA
1.009.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1203 (R-P/thông tiêu chuẩn)
06:45
HAN
2h15p
Bay thẳng
09:00
VCA
1.109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1201 (K-P/thông tiết kiệm)
11:40
HAN
2h15p
Bay thẳng
13:55
VCA
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1203 (S-P/thông linh hoạt)
06:45
HAN
2h15p
Bay thẳng
09:00
VCA
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1205 (S-P/thông linh hoạt)
14:30
HAN
2h15p
Bay thẳng
16:45
VCA
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1201 (S-P/thông linh hoạt)
11:40
HAN
2h15p
Bay thẳng
13:55
VCA
3.009.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1207 (M-P/thông tiêu chuẩn)
09:40
HAN
2h15p
Bay thẳng
11:55
VCA
3.379.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1207 (I-Phổ thông)
09:40
HAN
2h15p
Bay thẳng
11:55
VCA
3.699.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1201 (I-Phổ thông)
11:40
HAN
2h15p
Bay thẳng
13:55
VCA
3.699.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ469 (V_SBoss)
06:45
HAN
2h10p
Bay thẳng
08:55
VCA
3.700.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ463 (V_SBoss)
19:10
HAN
2h10p
Bay thẳng
21:20
VCA
3.700.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ465 (V_SBoss)
09:00
HAN
2h10p
Bay thẳng
11:10
VCA
3.700.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1431 (Bamboo Business)
18:00
HAN
2h10p
Bay thẳng
20:10
VCA
3.900.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1203 (I-Phổ thông)
06:45
HAN
2h15p
Bay thẳng
09:00
VCA
4.109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1205 (I-Phổ thông)
14:30
HAN
2h15p
Bay thẳng
16:45
VCA
4.109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1207 (C-Th/gia linh hoạt)
09:40
HAN
2h15p
Bay thẳng
11:55
VCA
4.149.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1201 (C-Th/gia linh hoạt)
11:40
HAN
2h15p
Bay thẳng
13:55
VCA
4.149.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1203 (C-Th/gia linh hoạt)
06:45
HAN
2h15p
Bay thẳng
09:00
VCA
4.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1205 (C-Th/gia linh hoạt)
14:30
HAN
2h15p
Bay thẳng
16:45
VCA
4.609.000 ₫
+10 điểm