15 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 04/08/2020 (15/6 âm lịch)
Hà Nội
Chu Lai
thứ bảy, 01/08
chủ nhật, 02/08
thứ hai, 03/08
thứ ba, 04/08
thứ tư, 05/08
thứ năm, 06/08
thứ sáu, 07/08
VJ
VJ415 (Z_Eco)
15:30
HAN
1h30p
Bay thẳng
17:00
VCL
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ417 (Z_Eco)
07:15
HAN
1h30p
Bay thẳng
08:45
VCL
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1641 (E-Siêu tiết kiệm)
06:55
HAN
1h25p
Bay thẳng
08:20
VCL
309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1641 (R-P/thông tiêu chuẩn)
06:55
HAN
1h25p
Bay thẳng
08:20
VCL
519.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1231 (Bamboo Plus)
10:00
HAN
1h25p
Bay thẳng
11:25
VCL
680.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7641 (Q-P/thông tiết kiệm)
07:00
HAN
1h25p
Bay thẳng
08:25
VCL
729.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1641 (S-P/thông linh hoạt)
06:55
HAN
1h25p
Bay thẳng
08:20
VCL
1.619.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7641 (S-P/thông linh hoạt)
07:00
HAN
1h25p
Bay thẳng
08:25
VCL
1.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7641 (I-Phổ thông)
07:00
HAN
1h25p
Bay thẳng
08:25
VCL
1.929.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ415 (V_SBoss)
15:30
HAN
1h30p
Bay thẳng
17:00
VCL
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ417 (V_SBoss)
07:15
HAN
1h30p
Bay thẳng
08:45
VCL
2.050.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1641 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
06:55
HAN
1h25p
Bay thẳng
08:20
VCL
2.119.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1231 (Bamboo Business)
10:00
HAN
1h25p
Bay thẳng
11:25
VCL
2.300.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1641 (C-Th/gia linh hoạt)
06:55
HAN
1h25p
Bay thẳng
08:20
VCL
2.419.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7641 (C-Th/gia linh hoạt)
07:00
HAN
1h25p
Bay thẳng
08:25
VCL
2.429.000 ₫
+10 điểm