7 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 15/04/2021 (4/3 âm lịch)
Hà Nội
Chu Lai
thứ hai, 12/04
thứ ba, 13/04
thứ tư, 14/04
thứ năm, 15/04
thứ sáu, 16/04
thứ bảy, 17/04
chủ nhật, 18/04
VJ
VJ415 (Z_Eco)
15:35
HAN
1h30p
Bay thẳng
17:05
VCL
209.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ415 (A_Deluxe)
15:35
HAN
1h30p
Bay thẳng
17:05
VCL
409.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1231 (ECONOMYSAVER)
09:15
HAN
1h25p
Bay thẳng
10:40
VCL
499.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1641 (I-Phổ thông)
09:30
HAN
1h30p
Bay thẳng
11:00
VCL
1.899.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ415 (Y_SBoss)
15:35
HAN
1h30p
Bay thẳng
17:05
VCL
2.300.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1641 (C-Th/gia linh hoạt)
09:30
HAN
1h30p
Bay thẳng
11:00
VCL
2.399.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1231 (BUSINESSFLEX)
09:15
HAN
1h25p
Bay thẳng
10:40
VCL
3.600.000 ₫
+10 điểm