3 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 03/07/2020 (13/5 âm lịch)
Hà Nội
Chu Lai
thứ ba, 30/06
thứ tư, 01/07
thứ năm, 02/07
thứ sáu, 03/07
thứ bảy, 04/07
chủ nhật, 05/07
thứ hai, 06/07
VJ
VJ415 (W_Eco)
15:25
HAN
1h30p
Bay thẳng
16:55
VCL
279.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7641 (R)
07:00
HAN
1h25p
Bay thẳng
08:25
VCL
499.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ415 (V_SBoss)
15:25
HAN
1h30p
Bay thẳng
16:55
VCL
2.050.000 ₫
+10 điểm