4 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 08/07/2020 (18/5 âm lịch)
Hà Nội
Chu Lai
chủ nhật, 05/07
thứ hai, 06/07
thứ ba, 07/07
thứ tư, 08/07
thứ năm, 09/07
thứ sáu, 10/07
thứ bảy, 11/07
VJ
VJ415 (A_Promo)
15:25
HAN
1h30p
Bay thẳng
16:55
VCL
69.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7641 (G_promo)
07:00
HAN
1h25p
Bay thẳng
08:25
VCL
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ415 (Z_Eco)
15:25
HAN
1h30p
Bay thẳng
16:55
VCL
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ415 (V_SBoss)
15:25
HAN
1h30p
Bay thẳng
16:55
VCL
2.050.000 ₫
+10 điểm