3 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 09/07/2020 (19/5 âm lịch)
Hà Nội
Chu Lai
thứ hai, 06/07
thứ ba, 07/07
thứ tư, 08/07
thứ năm, 09/07
thứ sáu, 10/07
thứ bảy, 11/07
chủ nhật, 12/07
VN
VN1641 (G_promo)
06:55
HAN
1h25p
Bay thẳng
08:20
VCL
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ415 (U_Eco)
15:25
HAN
1h30p
Bay thẳng
16:55
VCL
369.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ415 (V_SBoss)
15:25
HAN
1h30p
Bay thẳng
16:55
VCL
2.050.000 ₫
+10 điểm