7 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 10/07/2020 (20/5 âm lịch)
Hà Nội
Chu Lai
thứ ba, 07/07
thứ tư, 08/07
thứ năm, 09/07
thứ sáu, 10/07
thứ bảy, 11/07
chủ nhật, 12/07
thứ hai, 13/07
VJ
VJ415 (Z_Eco)
15:25
HAN
1h30p
Bay thẳng
16:55
VCL
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1641 (E-Siêu tiết kiệm)
06:55
HAN
1h25p
Bay thẳng
08:20
VCL
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1641 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
06:55
HAN
1h25p
Bay thẳng
08:20
VCL
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1641 (S-P/thông tiêu chuẩn)
06:55
HAN
1h25p
Bay thẳng
08:20
VCL
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1641 (I-Phổ thông)
06:55
HAN
1h25p
Bay thẳng
08:20
VCL
1.909.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ415 (V_SBoss)
15:25
HAN
1h30p
Bay thẳng
16:55
VCL
2.050.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1641 (C-Th/gia linh hoạt)
06:55
HAN
1h25p
Bay thẳng
08:20
VCL
2.409.000 ₫
+10 điểm