16 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 18/07/2020 (28/5 âm lịch)
Hà Nội
Chu Lai
thứ tư, 15/07
thứ năm, 16/07
thứ sáu, 17/07
thứ bảy, 18/07
chủ nhật, 19/07
thứ hai, 20/07
thứ ba, 21/07
VJ
VJ415 (Z_Eco)
15:25
HAN
1h30p
Bay thẳng
16:55
VCL
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1641 (E-Siêu tiết kiệm)
06:55
HAN
1h25p
Bay thẳng
08:20
VCL
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7641 (E-Siêu tiết kiệm)
07:00
HAN
1h25p
Bay thẳng
08:25
VCL
299.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ417 (J_Eco)
07:15
HAN
1h30p
Bay thẳng
08:45
VCL
459.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1641 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
06:55
HAN
1h25p
Bay thẳng
08:20
VCL
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7641 (R-P/thông tiêu chuẩn)
07:00
HAN
1h25p
Bay thẳng
08:25
VCL
509.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1231 (Bamboo Plus)
10:00
HAN
1h25p
Bay thẳng
11:25
VCL
680.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1641 (S-P/thông tiêu chuẩn)
06:55
HAN
1h25p
Bay thẳng
08:20
VCL
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7641 (S-P/thông linh hoạt)
07:00
HAN
1h25p
Bay thẳng
08:25
VCL
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1641 (I-Phổ thông)
06:55
HAN
1h25p
Bay thẳng
08:20
VCL
1.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7641 (I-Phổ thông)
07:00
HAN
1h25p
Bay thẳng
08:25
VCL
1.909.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ415 (V_SBoss)
15:25
HAN
1h30p
Bay thẳng
16:55
VCL
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ417 (V_SBoss)
07:15
HAN
1h30p
Bay thẳng
08:45
VCL
2.050.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1641 (C-Th/gia linh hoạt)
06:55
HAN
1h25p
Bay thẳng
08:20
VCL
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7641 (C-Th/gia linh hoạt)
07:00
HAN
1h25p
Bay thẳng
08:25
VCL
2.409.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1231 (Bamboo Business)
10:00
HAN
1h25p
Bay thẳng
11:25
VCL
2.600.000 ₫
+10 điểm