10 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 24/04/2021 (13/3 âm lịch)
Hà Nội
Chu Lai
thứ tư, 21/04
thứ năm, 22/04
thứ sáu, 23/04
thứ bảy, 24/04
chủ nhật, 25/04
thứ hai, 26/04
thứ ba, 27/04
VJ
VJ415 (E_Eco)
15:35
HAN
1h30p
Bay thẳng
17:05
VCL
39.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1231 ()
07:50
HAN
1h25p
Bay thẳng
09:15
VCL
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1641 (T-P/thông tiết kiệm)
09:30
HAN
1h30p
Bay thẳng
11:00
VCL
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ415 (U_Deluxe)
15:35
HAN
1h30p
Bay thẳng
17:05
VCL
699.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1641 (K-P/thông tiết kiệm)
09:30
HAN
1h30p
Bay thẳng
11:00
VCL
1.099.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ415 (V_SBoss)
15:35
HAN
1h30p
Bay thẳng
17:05
VCL
1.138.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1641 (I-Phổ thông)
09:30
HAN
1h30p
Bay thẳng
11:00
VCL
1.710.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1641 (M-P/thông tiêu chuẩn)
09:30
HAN
1h30p
Bay thẳng
11:00
VCL
1.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1641 (C-Th/gia linh hoạt)
09:30
HAN
1h30p
Bay thẳng
11:00
VCL
2.160.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1231 ()
07:50
HAN
1h25p
Bay thẳng
09:15
VCL
3.600.000 ₫
+10 điểm