9 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 29/04/2021 (18/3 âm lịch)
Hà Nội
Chu Lai
thứ hai, 26/04
thứ ba, 27/04
thứ tư, 28/04
thứ năm, 29/04
thứ sáu, 30/04
thứ bảy, 01/05
chủ nhật, 02/05
VN
VN1641 (L-P/thông tiết kiệm)
08:35
HAN
1h30p
Bay thẳng
10:05
VCL
899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1641 (K-P/thông tiết kiệm)
08:35
HAN
1h30p
Bay thẳng
10:05
VCL
1.099.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1231 ()
07:50
HAN
1h25p
Bay thẳng
09:15
VCL
1.100.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ415 (S_Eco)
15:35
HAN
1h30p
Bay thẳng
17:05
VCL
1.689.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1641 (M-P/thông tiêu chuẩn)
08:35
HAN
1h30p
Bay thẳng
10:05
VCL
1.829.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ415 (S_Deluxe)
15:35
HAN
1h30p
Bay thẳng
17:05
VCL
1.909.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ415 (Y_SBoss)
15:35
HAN
1h30p
Bay thẳng
17:05
VCL
2.300.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1641 (J-Th/gia linh hoạt)
08:35
HAN
1h30p
Bay thẳng
10:05
VCL
2.799.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1231 ()
07:50
HAN
1h25p
Bay thẳng
09:15
VCL
3.600.000 ₫
+10 điểm