6 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 30/04/2021 (19/3 âm lịch)
Hà Nội
Chu Lai
thứ ba, 27/04
thứ tư, 28/04
thứ năm, 29/04
thứ sáu, 30/04
thứ bảy, 01/05
chủ nhật, 02/05
thứ hai, 03/05
VJ
VJ415 (N_Eco)
15:35
HAN
1h30p
Bay thẳng
17:05
VCL
1.179.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ415 (N_Deluxe)
15:35
HAN
1h30p
Bay thẳng
17:05
VCL
1.519.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1641 (M-P/thông tiêu chuẩn)
08:35
HAN
1h30p
Bay thẳng
10:05
VCL
1.829.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1231 (ECONOMYFLEX)
07:50
HAN
1h25p
Bay thẳng
09:15
VCL
1.830.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ415 (Y_SBoss)
15:35
HAN
1h30p
Bay thẳng
17:05
VCL
2.300.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1231 (BUSINESSFLEX)
07:50
HAN
1h25p
Bay thẳng
09:15
VCL
3.600.000 ₫
+10 điểm