3 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 01/05/2021 (20/3 âm lịch)
Hà Nội
Chu Lai
thứ tư, 28/04
thứ năm, 29/04
thứ sáu, 30/04
thứ bảy, 01/05
chủ nhật, 02/05
thứ hai, 03/05
thứ ba, 04/05
VJ
VJ415 (J_Eco)
15:25
HAN
1h30p
Bay thẳng
16:55
VCL
459.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ415 (J_Deluxe)
15:25
HAN
1h30p
Bay thẳng
16:55
VCL
959.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ415 (V_SBoss)
15:25
HAN
1h30p
Bay thẳng
16:55
VCL
2.150.000 ₫
+10 điểm