10 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 01/05/2021 (20/3 âm lịch)
Hà Nội
Chu Lai
thứ tư, 28/04
thứ năm, 29/04
thứ sáu, 30/04
thứ bảy, 01/05
chủ nhật, 02/05
thứ hai, 03/05
thứ ba, 04/05
VJ
VJ415 (J_Eco)
15:35
HAN
1h30p
Bay thẳng
17:05
VCL
469.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1231 (ECONOMYSAVER)
07:50
HAN
1h25p
Bay thẳng
09:15
VCL
599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1641 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
08:00
HAN
1h30p
Bay thẳng
09:30
VCL
599.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ415 (J_Deluxe)
15:35
HAN
1h30p
Bay thẳng
17:05
VCL
969.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1641 (K-P/thông tiết kiệm)
08:00
HAN
1h30p
Bay thẳng
09:30
VCL
1.099.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1641 (M-P/thông tiêu chuẩn)
08:00
HAN
1h30p
Bay thẳng
09:30
VCL
1.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1641 (I-Phổ thông)
08:00
HAN
1h30p
Bay thẳng
09:30
VCL
1.899.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ415 (Y_SBoss)
15:35
HAN
1h30p
Bay thẳng
17:05
VCL
2.300.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1641 (C-Th/gia linh hoạt)
08:00
HAN
1h30p
Bay thẳng
09:30
VCL
2.399.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1231 (BUSINESSFLEX)
07:50
HAN
1h25p
Bay thẳng
09:15
VCL
3.600.000 ₫
+10 điểm