10 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 03/05/2021 (22/3 âm lịch)
Hà Nội
Chu Lai
thứ sáu, 30/04
thứ bảy, 01/05
chủ nhật, 02/05
thứ hai, 03/05
thứ ba, 04/05
thứ tư, 05/05
thứ năm, 06/05
VJ
VJ415 (U_Eco)
15:35
HAN
1h30p
Bay thẳng
17:05
VCL
379.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1231 (ECONOMYSAVER)
07:50
HAN
1h25p
Bay thẳng
09:15
VCL
499.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1641 (Q-P/thông tiết kiệm)
08:00
HAN
1h30p
Bay thẳng
09:30
VCL
699.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ415 (U_Deluxe)
15:35
HAN
1h30p
Bay thẳng
17:05
VCL
889.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1641 (K-P/thông tiết kiệm)
08:00
HAN
1h30p
Bay thẳng
09:30
VCL
1.099.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1641 (I-Phổ thông)
08:00
HAN
1h30p
Bay thẳng
09:30
VCL
1.710.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1641 (M-P/thông tiêu chuẩn)
08:00
HAN
1h30p
Bay thẳng
09:30
VCL
1.829.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ415 (V_SBoss)
15:35
HAN
1h30p
Bay thẳng
17:05
VCL
2.160.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1641 (C-Th/gia linh hoạt)
08:00
HAN
1h30p
Bay thẳng
09:30
VCL
2.160.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1231 (BUSINESSFLEX)
07:50
HAN
1h25p
Bay thẳng
09:15
VCL
3.600.000 ₫
+10 điểm