9 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 04/05/2021 (23/3 âm lịch)
Hà Nội
Chu Lai
thứ bảy, 01/05
chủ nhật, 02/05
thứ hai, 03/05
thứ ba, 04/05
thứ tư, 05/05
thứ năm, 06/05
thứ sáu, 07/05
VJ
VJ415 (E_Eco)
15:35
HAN
1h30p
Bay thẳng
17:05
VCL
39.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1641 (P-Siêu tiết kiệm)
08:35
HAN
1h30p
Bay thẳng
10:05
VCL
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1641 (E-Siêu tiết kiệm)
08:35
HAN
1h30p
Bay thẳng
10:05
VCL
299.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ415 (A_Deluxe)
15:35
HAN
1h30p
Bay thẳng
17:05
VCL
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1641 (K-P/thông tiết kiệm)
08:35
HAN
1h30p
Bay thẳng
10:05
VCL
1.099.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ415 (V_SBoss)
15:35
HAN
1h30p
Bay thẳng
17:05
VCL
1.138.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1641 (M-P/thông tiêu chuẩn)
08:35
HAN
1h30p
Bay thẳng
10:05
VCL
1.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1641 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
08:35
HAN
1h30p
Bay thẳng
10:05
VCL
1.890.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1641 (C-Th/gia linh hoạt)
08:35
HAN
1h30p
Bay thẳng
10:05
VCL
2.160.000 ₫
+10 điểm