2 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 05/05/2021 (24/3 âm lịch)
Hà Nội
Chu Lai
chủ nhật, 02/05
thứ hai, 03/05
thứ ba, 04/05
thứ tư, 05/05
thứ năm, 06/05
thứ sáu, 07/05
thứ bảy, 08/05
VJ
VJ415 (T_Eco)
15:25
HAN
1h30p
Bay thẳng
16:55
VCL
1.790.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ415 (V_SBoss)
15:25
HAN
1h30p
Bay thẳng
16:55
VCL
2.050.000 ₫
+10 điểm