9 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 12/05/2021 (1/4 âm lịch)
Hà Nội
Chu Lai
chủ nhật, 09/05
thứ hai, 10/05
thứ ba, 11/05
thứ tư, 12/05
thứ năm, 13/05
thứ sáu, 14/05
thứ bảy, 15/05
VJ
VJ415 (E_Eco)
15:35
HAN
1h30p
Bay thẳng
17:05
VCL
39.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1641 (P-Siêu tiết kiệm)
08:00
HAN
1h30p
Bay thẳng
09:30
VCL
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1641 (E-Siêu tiết kiệm)
08:00
HAN
1h30p
Bay thẳng
09:30
VCL
299.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ415 (Z_Deluxe)
15:35
HAN
1h30p
Bay thẳng
17:05
VCL
499.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1641 (K-P/thông tiết kiệm)
08:00
HAN
1h30p
Bay thẳng
09:30
VCL
1.099.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ415 (V_SBoss)
15:35
HAN
1h30p
Bay thẳng
17:05
VCL
1.138.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1641 (I-Phổ thông)
08:00
HAN
1h30p
Bay thẳng
09:30
VCL
1.710.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1641 (M-P/thông tiêu chuẩn)
08:00
HAN
1h30p
Bay thẳng
09:30
VCL
1.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1641 (C-Th/gia linh hoạt)
08:00
HAN
1h30p
Bay thẳng
09:30
VCL
2.160.000 ₫
+10 điểm