10 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 01/06/2021 (21/4 âm lịch)
Hà Nội
Chu Lai
thứ bảy, 29/05
chủ nhật, 30/05
thứ hai, 31/05
thứ ba, 01/06
thứ tư, 02/06
thứ năm, 03/06
thứ sáu, 04/06
VJ
VJ415 (W_Eco)
15:35
HAN
1h30p
Bay thẳng
17:05
VCL
289.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1641 (E-Siêu tiết kiệm)
08:35
HAN
1h30p
Bay thẳng
10:05
VCL
299.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1231 ()
07:50
HAN
1h25p
Bay thẳng
09:15
VCL
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ415 (W_Deluxe)
15:35
HAN
1h30p
Bay thẳng
17:05
VCL
599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1641 (K-P/thông tiết kiệm)
08:35
HAN
1h30p
Bay thẳng
10:05
VCL
1.099.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1641 (M-P/thông tiêu chuẩn)
08:35
HAN
1h30p
Bay thẳng
10:05
VCL
1.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1641 (I-Phổ thông)
08:35
HAN
1h30p
Bay thẳng
10:05
VCL
1.899.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ415 (Y_SBoss)
15:35
HAN
1h30p
Bay thẳng
17:05
VCL
2.300.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1641 (C-Th/gia linh hoạt)
08:35
HAN
1h30p
Bay thẳng
10:05
VCL
2.399.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1231 ()
07:50
HAN
1h25p
Bay thẳng
09:15
VCL
3.600.000 ₫
+10 điểm