10 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 06/06/2021 (26/4 âm lịch)
Hà Nội
Chu Lai
thứ năm, 03/06
thứ sáu, 04/06
thứ bảy, 05/06
chủ nhật, 06/06
thứ hai, 07/06
thứ ba, 08/06
thứ tư, 09/06
VN
VN1641 (E-Siêu tiết kiệm)
08:35
HAN
1h30p
Bay thẳng
10:05
VCL
309.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1231 (ECONOMYSAVER)
07:50
HAN
1h25p
Bay thẳng
09:15
VCL
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ415 (J_Eco)
15:40
HAN
1h30p
Bay thẳng
17:10
VCL
459.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ415 (J_Deluxe)
15:40
HAN
1h30p
Bay thẳng
17:10
VCL
959.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1641 (K-P/thông tiết kiệm)
08:35
HAN
1h30p
Bay thẳng
10:05
VCL
1.109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1641 (M-P/thông tiêu chuẩn)
08:35
HAN
1h30p
Bay thẳng
10:05
VCL
1.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1641 (I-Phổ thông)
08:35
HAN
1h30p
Bay thẳng
10:05
VCL
1.909.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ415 (Y_SBoss)
15:40
HAN
1h30p
Bay thẳng
17:10
VCL
2.300.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1641 (C-Th/gia linh hoạt)
08:35
HAN
1h30p
Bay thẳng
10:05
VCL
2.409.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1231 (BUSINESSFLEX)
07:50
HAN
1h25p
Bay thẳng
09:15
VCL
3.600.000 ₫
+10 điểm