8 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 22/11/2021 (18/10 âm lịch)
Hà Nội
Chu Lai
thứ sáu, 19/11
thứ bảy, 20/11
chủ nhật, 21/11
thứ hai, 22/11
thứ ba, 23/11
thứ tư, 24/11
thứ năm, 25/11
VJ
VJ415 (E_Eco)
15:25
HAN
1h30p
Bay thẳng
16:55
VCL
49.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1641 (G-Siêu tiết kiệm)
07:20
HAN
1h30p
Bay thẳng
08:50
VCL
109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1641 (E-Siêu tiết kiệm)
07:20
HAN
1h30p
Bay thẳng
08:50
VCL
299.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ415 (A_Deluxe)
15:25
HAN
1h30p
Bay thẳng
16:55
VCL
699.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1641 (K-P/thông tiết kiệm)
07:20
HAN
1h30p
Bay thẳng
08:50
VCL
1.099.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1641 (M-P/thông tiêu chuẩn)
07:20
HAN
1h30p
Bay thẳng
08:50
VCL
1.829.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ415 (Y_SBoss)
15:25
HAN
1h30p
Bay thẳng
16:55
VCL
2.300.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1641 (J-Th/gia linh hoạt)
07:20
HAN
1h30p
Bay thẳng
08:50
VCL
2.520.000 ₫
+10 điểm