6 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 23/06/2021 (14/5 âm lịch)
Hà Nội
Côn Đảo
chủ nhật, 20/06
thứ hai, 21/06
thứ ba, 22/06
thứ tư, 23/06
thứ năm, 24/06
thứ sáu, 25/06
thứ bảy, 26/06
QH
QH1031 (ECONOMYSMART)
05:50
HAN
2h20p
Bay thẳng
08:10
VCS
2.099.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1033 (ECONOMYSMART)
12:45
HAN
2h20p
Bay thẳng
15:05
VCS
2.099.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1035 (ECONOMYSMART)
11:40
HAN
2h25p
Bay thẳng
14:05
VCS
2.099.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1031 (BUSINESSSMART)
05:50
HAN
2h20p
Bay thẳng
08:10
VCS
3.699.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1033 (BUSINESSSMART)
12:45
HAN
2h20p
Bay thẳng
15:05
VCS
3.699.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1035 (BUSINESSSMART)
11:40
HAN
2h25p
Bay thẳng
14:05
VCS
3.699.000 ₫
+10 điểm