5 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 01/07/2021 (22/5 âm lịch)
Hà Nội
Côn Đảo
thứ hai, 28/06
thứ ba, 29/06
thứ tư, 30/06
thứ năm, 01/07
thứ sáu, 02/07
thứ bảy, 03/07
chủ nhật, 04/07
QH
QH1031 (ECONOMYSMART)
05:45
HAN
2h25p
Bay thẳng
08:10
VCS
2.199.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1037 (ECONOMYSMART)
13:05
HAN
2h20p
Bay thẳng
15:25
VCS
2.345.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1033 (ECONOMYSMART)
12:30
HAN
2h25p
Bay thẳng
14:55
VCS
2.500.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1035 (ECONOMYSMART)
06:30
HAN
2h25p
Bay thẳng
08:55
VCS
2.700.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1037 (BUSINESSFLEX)
13:05
HAN
2h20p
Bay thẳng
15:25
VCS
5.899.000 ₫
+10 điểm