8 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 03/07/2021 (24/5 âm lịch)
Hà Nội
Côn Đảo
thứ tư, 30/06
thứ năm, 01/07
thứ sáu, 02/07
thứ bảy, 03/07
chủ nhật, 04/07
thứ hai, 05/07
thứ ba, 06/07
QH
QH1031 (ECONOMYSMART)
05:45
HAN
2h25p
Bay thẳng
08:10
VCS
2.345.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1037 (ECONOMYSMART)
13:05
HAN
2h20p
Bay thẳng
15:25
VCS
2.345.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1033 (ECONOMYSMART)
12:30
HAN
2h25p
Bay thẳng
14:55
VCS
2.700.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1035 (ECONOMYFLEX)
06:30
HAN
2h25p
Bay thẳng
08:55
VCS
2.950.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1031 (BUSINESSSMART)
05:45
HAN
2h25p
Bay thẳng
08:10
VCS
3.699.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1033 (BUSINESSSMART)
12:30
HAN
2h25p
Bay thẳng
14:55
VCS
3.699.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1035 (BUSINESSSMART)
06:30
HAN
2h25p
Bay thẳng
08:55
VCS
3.699.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1037 (BUSINESSSMART)
13:05
HAN
2h20p
Bay thẳng
15:25
VCS
3.699.000 ₫
+10 điểm