2 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 05/07/2021 (26/5 âm lịch)
Hà Nội
Côn Đảo
thứ sáu, 02/07
thứ bảy, 03/07
chủ nhật, 04/07
thứ hai, 05/07
thứ ba, 06/07
thứ tư, 07/07
thứ năm, 08/07
QH
QH1031 (ECONOMYSMART)
05:45
HAN
2h25p
Bay thẳng
08:10
VCS
2.500.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1031 (BUSINESSSMART)
05:45
HAN
2h25p
Bay thẳng
08:10
VCS
3.699.000 ₫
+10 điểm