3 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 12/07/2021 (3/6 âm lịch)
Hà Nội
Côn Đảo
thứ sáu, 09/07
thứ bảy, 10/07
chủ nhật, 11/07
thứ hai, 12/07
thứ ba, 13/07
thứ tư, 14/07
thứ năm, 15/07
QH
QH1031 (ECONOMYSMART)
05:45
HAN
2h25p
Bay thẳng
08:10
VCS
2.099.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1033 (ECONOMYSMART)
12:30
HAN
2h25p
Bay thẳng
14:55
VCS
2.099.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1035 (ECONOMYSMART)
06:30
HAN
2h25p
Bay thẳng
08:55
VCS
2.099.000 ₫
+10 điểm