8 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 15/07/2021 (6/6 âm lịch)
Hà Nội
Côn Đảo
thứ hai, 12/07
thứ ba, 13/07
thứ tư, 14/07
thứ năm, 15/07
thứ sáu, 16/07
thứ bảy, 17/07
chủ nhật, 18/07
QH
QH1031 ()
05:45
HAN
2h25p
Bay thẳng
08:10
VCS
2.345.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1035 ()
06:30
HAN
2h25p
Bay thẳng
08:55
VCS
2.345.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1037 ()
13:05
HAN
2h20p
Bay thẳng
15:25
VCS
2.345.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1033 ()
12:30
HAN
2h25p
Bay thẳng
14:55
VCS
2.500.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1031 ()
05:45
HAN
2h25p
Bay thẳng
08:10
VCS
3.699.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1033 ()
12:30
HAN
2h25p
Bay thẳng
14:55
VCS
3.699.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1035 ()
06:30
HAN
2h25p
Bay thẳng
08:55
VCS
3.699.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1037 ()
13:05
HAN
2h20p
Bay thẳng
15:25
VCS
3.699.000 ₫
+10 điểm