6 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 19/07/2021 (10/6 âm lịch)
Hà Nội
Côn Đảo
thứ sáu, 16/07
thứ bảy, 17/07
chủ nhật, 18/07
thứ hai, 19/07
thứ ba, 20/07
thứ tư, 21/07
thứ năm, 22/07
QH
QH1031 (ECONOMYSMART)
05:50
HAN
2h20p
Bay thẳng
08:10
VCS
2.099.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1033 (ECONOMYSMART)
12:45
HAN
2h20p
Bay thẳng
15:05
VCS
2.099.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1035 (ECONOMYSMART)
11:40
HAN
2h25p
Bay thẳng
14:05
VCS
2.099.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1031 (BUSINESSSMART)
05:50
HAN
2h20p
Bay thẳng
08:10
VCS
3.699.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1033 (BUSINESSSMART)
12:45
HAN
2h20p
Bay thẳng
15:05
VCS
3.699.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1035 (BUSINESSSMART)
11:40
HAN
2h25p
Bay thẳng
14:05
VCS
3.699.000 ₫
+10 điểm