2 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 23/07/2021 (14/6 âm lịch)
Hà Nội
Côn Đảo
thứ ba, 20/07
thứ tư, 21/07
thứ năm, 22/07
thứ sáu, 23/07
thứ bảy, 24/07
chủ nhật, 25/07
thứ hai, 26/07
QH
QH1031 (ECONOMYSMART)
05:45
HAN
2h25p
Bay thẳng
08:10
VCS
2.500.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1031 (BUSINESSFLEX)
05:45
HAN
2h25p
Bay thẳng
08:10
VCS
4.799.000 ₫
+10 điểm