2 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 29/10/2021 (24/9 âm lịch)
Hà Nội
Côn Đảo
thứ ba, 26/10
thứ tư, 27/10
thứ năm, 28/10
thứ sáu, 29/10
thứ bảy, 30/10
chủ nhật, 31/10
thứ hai, 01/11
QH
QH1033 (ECONOMYFLEX)
09:00
HAN
2h20p
Bay thẳng
11:20
VCS
3.340.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1033 (BUSINESSSMART)
09:00
HAN
2h20p
Bay thẳng
11:20
VCS
3.699.000 ₫
+10 điểm