4 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 22/10/2021 (17/9 âm lịch)
Hà Nội
Côn Đảo
thứ ba, 19/10
thứ tư, 20/10
thứ năm, 21/10
thứ sáu, 22/10
thứ bảy, 23/10
chủ nhật, 24/10
thứ hai, 25/10
QH
QH1031 (ECONOMYSMART)
05:45
HAN
2h25p
Bay thẳng
08:10
VCS
2.345.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1033 (ECONOMYFLEX)
09:00
HAN
2h20p
Bay thẳng
11:20
VCS
3.340.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1033 (BUSINESSSMART)
09:00
HAN
2h20p
Bay thẳng
11:20
VCS
3.699.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1031 (BUSINESSSMART)
05:45
HAN
2h25p
Bay thẳng
08:10
VCS
3.699.000 ₫
+10 điểm