10 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 14/10/2021 (9/9 âm lịch)
Hà Nội
Vinh
thứ hai, 11/10
thứ ba, 12/10
thứ tư, 13/10
thứ năm, 14/10
thứ sáu, 15/10
thứ bảy, 16/10
chủ nhật, 17/10
VN
VN1717 (A-Siêu tiết kiệm)
17:35
HAN
55p
Bay thẳng
18:30
VII
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN8715 (P-Siêu tiết kiệm)
07:30
HAN
1h00p
Bay thẳng
08:30
VII
149.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1717 (E-Siêu tiết kiệm)
17:35
HAN
55p
Bay thẳng
18:30
VII
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN8715 (E-Siêu tiết kiệm)
07:30
HAN
1h00p
Bay thẳng
08:30
VII
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1717 (K-P/thông tiết kiệm)
17:35
HAN
55p
Bay thẳng
18:30
VII
849.000 ₫
+10 điểm
VN
VN8715 (K-P/thông tiết kiệm)
07:30
HAN
1h00p
Bay thẳng
08:30
VII
849.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1717 (M-P/thông tiêu chuẩn)
17:35
HAN
55p
Bay thẳng
18:30
VII
1.239.000 ₫
+10 điểm
VN
VN8715 (M-P/thông tiêu chuẩn)
07:30
HAN
1h00p
Bay thẳng
08:30
VII
1.239.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1717 (I-Phổ thông)
17:35
HAN
55p
Bay thẳng
18:30
VII
1.699.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1717 (C-Th/gia linh hoạt)
17:35
HAN
55p
Bay thẳng
18:30
VII
2.199.000 ₫
+10 điểm