3 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 26/10/2021 (21/9 âm lịch)
Hà Nội
Vinh
thứ bảy, 23/10
chủ nhật, 24/10
thứ hai, 25/10
thứ ba, 26/10
thứ tư, 27/10
thứ năm, 28/10
thứ sáu, 29/10
VN
VN1717 (E-Siêu tiết kiệm)
18:35
HAN
1h10p
Bay thẳng
19:45
VII
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1717 (L-P/thông tiết kiệm)
18:35
HAN
1h10p
Bay thẳng
19:45
VII
699.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1717 (M-P/thông tiêu chuẩn)
18:35
HAN
1h10p
Bay thẳng
19:45
VII
1.239.000 ₫
+10 điểm