7 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 07/06/2020 (16/4 âm lịch)
Phuket
TP Hồ Chí Minh
thứ năm, 04/06
thứ sáu, 05/06
thứ bảy, 06/06
chủ nhật, 07/06
thứ hai, 08/06
thứ ba, 09/06
thứ tư, 10/06
VJ
VJ808 (N_Eco)
11:55
HKT
2h10p
Bay thẳng
14:05
SGN
1.590.000 ₫
+10 điểm
BL
3K536-3K555 (Starter Base)
12:40
HKT
19h35p
1 điểm dừng
08:15
SGN
1.813.772 ₫
+10 điểm
BL
3K538-3K555 (Starter Base)
22:00
HKT
10h15p
1 điểm dừng
08:15
SGN
1.813.772 ₫
+10 điểm
BL
3K538-3K557 (Starter Base)
22:00
HKT
16h50p
1 điểm dừng
14:50
SGN
1.913.772 ₫
+10 điểm
BL
3K538-BL110 (Starter Base)
22:00
HKT
14h05p
1 điểm dừng
12:05
SGN
1.913.772 ₫
+10 điểm
BL
3K536-3K551 (Starter Base)
12:40
HKT
8h20p
1 điểm dừng
21:00
SGN
2.517.125 ₫
+10 điểm
VJ
VJ808 (Y_SBoss)
11:55
HKT
2h10p
Bay thẳng
14:05
SGN
4.770.000 ₫
+10 điểm