7 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 26/05/2020 (4/4 âm lịch)
Phuket
TP Hồ Chí Minh
thứ bảy, 23/05
chủ nhật, 24/05
thứ hai, 25/05
thứ ba, 26/05
thứ tư, 27/05
thứ năm, 28/05
thứ sáu, 29/05
VJ
VJ808 (Z_Eco)
11:55
HKT
2h10p
Bay thẳng
14:05
SGN
210.000 ₫
+10 điểm
BL
3K538-3K555 (Starter Base)
22:00
HKT
10h15p
1 điểm dừng
08:15
SGN
2.569.811 ₫
+10 điểm
BL
3K538-3K557 (Starter Base)
22:00
HKT
16h50p
1 điểm dừng
14:50
SGN
2.569.811 ₫
+10 điểm
BL
3K538-BL110 (Starter Base)
22:00
HKT
14h05p
1 điểm dừng
12:05
SGN
2.569.811 ₫
+10 điểm
BL
3K536-3K555 (Starter Base)
15:50
HKT
16h25p
1 điểm dừng
08:15
SGN
3.373.554 ₫
+10 điểm
BL
3K536-3K551 (Starter Base)
15:50
HKT
5h10p
1 điểm dừng
21:00
SGN
3.423.554 ₫
+10 điểm
VJ
VJ808 (Y_SBoss)
11:55
HKT
2h10p
Bay thẳng
14:05
SGN
4.770.000 ₫
+10 điểm