7 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 30/05/2020 (8/4 âm lịch)
Phuket
TP Hồ Chí Minh
thứ tư, 27/05
thứ năm, 28/05
thứ sáu, 29/05
thứ bảy, 30/05
chủ nhật, 31/05
thứ hai, 01/06
thứ ba, 02/06
VJ
VJ808 (Z_Eco)
11:55
HKT
2h10p
Bay thẳng
14:05
SGN
210.000 ₫
+10 điểm
BL
3K538-3K555 (Starter Base)
22:00
HKT
10h15p
1 điểm dừng
08:15
SGN
1.221.367 ₫
+10 điểm
BL
3K538-BL110 (Starter Base)
22:00
HKT
14h05p
1 điểm dừng
12:05
SGN
1.321.367 ₫
+10 điểm
BL
3K536-3K555 (Starter Base)
18:35
HKT
13h40p
1 điểm dừng
08:15
SGN
1.446.854 ₫
+10 điểm
BL
3K536-BL110 (Starter Base)
18:35
HKT
17h30p
1 điểm dừng
12:05
SGN
1.546.854 ₫
+10 điểm
BL
3K538-3K557 (Starter Base)
22:00
HKT
16h50p
1 điểm dừng
14:50
SGN
1.601.367 ₫
+10 điểm
VJ
VJ808 (Y_SBoss)
11:55
HKT
2h10p
Bay thẳng
14:05
SGN
4.770.000 ₫
+10 điểm