2 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 12/08/2020 (23/6 âm lịch)
Phuket
TP Hồ Chí Minh
chủ nhật, 09/08
thứ hai, 10/08
thứ ba, 11/08
thứ tư, 12/08
thứ năm, 13/08
thứ sáu, 14/08
thứ bảy, 15/08
VJ
VJ808 (Z_Eco)
11:55
HKT
1h55p
Bay thẳng
13:50
SGN
210.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ808 (Z_Eco)
11:55
HKT
1h55p
Bay thẳng
13:50
SGN
4.770.000 ₫
+10 điểm