7 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 03/06/2020 (12/4 âm lịch)
Phuket
TP Hồ Chí Minh
chủ nhật, 31/05
thứ hai, 01/06
thứ ba, 02/06
thứ tư, 03/06
thứ năm, 04/06
thứ sáu, 05/06
thứ bảy, 06/06
BL
3K536-3K555 (Starter Base)
18:40
HKT
13h35p
1 điểm dừng
08:15
SGN
1.381.037 ₫
+10 điểm
BL
3K538-3K555 (Starter Base)
21:20
HKT
10h55p
1 điểm dừng
08:15
SGN
1.381.037 ₫
+10 điểm
BL
3K536-BL110 (Starter Base)
18:40
HKT
17h25p
1 điểm dừng
12:05
SGN
1.454.390 ₫
+10 điểm
BL
3K538-3K557 (Starter Base)
21:20
HKT
17h30p
1 điểm dừng
14:50
SGN
1.454.390 ₫
+10 điểm
BL
3K538-BL110 (Starter Base)
21:20
HKT
14h45p
1 điểm dừng
12:05
SGN
1.454.390 ₫
+10 điểm
VJ
VJ808 (N_Eco)
11:55
HKT
2h10p
Bay thẳng
14:05
SGN
1.590.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ808 (Y_SBoss)
11:55
HKT
2h10p
Bay thẳng
14:05
SGN
4.770.000 ₫
+10 điểm