7 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 06/06/2020 (15/4 âm lịch)
Phuket
TP Hồ Chí Minh
thứ tư, 03/06
thứ năm, 04/06
thứ sáu, 05/06
thứ bảy, 06/06
chủ nhật, 07/06
thứ hai, 08/06
thứ ba, 09/06
VJ
VJ808 (B_Eco)
11:55
HKT
2h10p
Bay thẳng
14:05
SGN
800.000 ₫
+10 điểm
BL
3K538-3K555 (Starter Base)
22:00
HKT
10h15p
1 điểm dừng
08:15
SGN
1.381.037 ₫
+10 điểm
BL
3K538-BL110 (Starter Base)
22:00
HKT
14h05p
1 điểm dừng
12:05
SGN
1.554.390 ₫
+10 điểm
BL
3K536-3K555 (Starter Base)
18:35
HKT
13h40p
1 điểm dừng
08:15
SGN
1.610.678 ₫
+10 điểm
BL
3K538-3K557 (Starter Base)
22:00
HKT
16h50p
1 điểm dừng
14:50
SGN
1.714.390 ₫
+10 điểm
BL
3K536-BL110 (Starter Base)
18:35
HKT
17h30p
1 điểm dừng
12:05
SGN
1.760.678 ₫
+10 điểm
VJ
VJ808 (Y_SBoss)
11:55
HKT
2h10p
Bay thẳng
14:05
SGN
4.770.000 ₫
+10 điểm