7 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 28/05/2020 (6/4 âm lịch)
Phuket
TP Hồ Chí Minh
thứ hai, 25/05
thứ ba, 26/05
thứ tư, 27/05
thứ năm, 28/05
thứ sáu, 29/05
thứ bảy, 30/05
chủ nhật, 31/05
VJ
VJ808 (W_Eco)
11:55
HKT
2h10p
Bay thẳng
14:05
SGN
315.000 ₫
+10 điểm
BL
3K538-3K555 (Starter Base)
22:00
HKT
10h15p
1 điểm dừng
08:15
SGN
1.227.046 ₫
+10 điểm
BL
3K538-BL110 (Starter Base)
22:00
HKT
14h05p
1 điểm dừng
12:05
SGN
1.227.046 ₫
+10 điểm
BL
3K538-3K557 (Starter Base)
22:00
HKT
16h50p
1 điểm dừng
14:50
SGN
1.327.046 ₫
+10 điểm
BL
3K536-3K555 (Starter Base)
16:30
HKT
15h45p
1 điểm dừng
08:15
SGN
1.454.390 ₫
+10 điểm
BL
3K536-BL110 (Starter Base)
16:30
HKT
19h35p
1 điểm dừng
12:05
SGN
1.454.390 ₫
+10 điểm
VJ
VJ808 (Y_SBoss)
11:55
HKT
2h10p
Bay thẳng
14:05
SGN
4.770.000 ₫
+10 điểm