7 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 12/07/2020 (22/5 âm lịch)
Phuket
TP Hồ Chí Minh
thứ năm, 09/07
thứ sáu, 10/07
thứ bảy, 11/07
chủ nhật, 12/07
thứ hai, 13/07
thứ ba, 14/07
thứ tư, 15/07
VJ
VJ808 (L_Eco)
11:55
HKT
2h10p
Bay thẳng
14:05
SGN
1.225.000 ₫
+10 điểm
BL
3K538-3K555 (Starter Base)
22:00
HKT
10h15p
1 điểm dừng
08:15
SGN
1.446.854 ₫
+10 điểm
BL
3K538-3K557 (Starter Base)
22:00
HKT
16h50p
1 điểm dừng
14:50
SGN
1.546.854 ₫
+10 điểm
BL
3K538-BL110 (Starter Base)
22:00
HKT
14h05p
1 điểm dừng
12:05
SGN
1.546.854 ₫
+10 điểm
BL
3K536-3K555 (Starter Base)
12:40
HKT
19h35p
1 điểm dừng
08:15
SGN
2.034.251 ₫
+10 điểm
BL
3K536-3K551 (Starter Base)
12:40
HKT
8h20p
1 điểm dừng
21:00
SGN
2.934.227 ₫
+10 điểm
VJ
VJ808 (Y_SBoss)
11:55
HKT
2h10p
Bay thẳng
14:05
SGN
4.770.000 ₫
+10 điểm