7 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 21/07/2020 (1/6 âm lịch)
Phuket
TP Hồ Chí Minh
thứ bảy, 18/07
chủ nhật, 19/07
thứ hai, 20/07
thứ ba, 21/07
thứ tư, 22/07
thứ năm, 23/07
thứ sáu, 24/07
VJ
VJ808 (K_Eco)
11:55
HKT
2h10p
Bay thẳng
14:05
SGN
1.045.000 ₫
+10 điểm
BL
3K536-3K555 (Starter Base)
15:50
HKT
16h25p
1 điểm dừng
08:15
SGN
1.177.046 ₫
+10 điểm
BL
3K538-3K555 (Starter Base)
22:00
HKT
10h15p
1 điểm dừng
08:15
SGN
1.177.046 ₫
+10 điểm
BL
3K538-3K557 (Starter Base)
22:00
HKT
16h50p
1 điểm dừng
14:50
SGN
1.177.046 ₫
+10 điểm
BL
3K538-BL110 (Starter Base)
22:00
HKT
14h05p
1 điểm dừng
12:05
SGN
1.177.046 ₫
+10 điểm
BL
3K536-3K551 (Starter Base)
15:50
HKT
5h10p
1 điểm dừng
21:00
SGN
1.327.046 ₫
+10 điểm
VJ
VJ808 (Y_SBoss)
11:55
HKT
2h10p
Bay thẳng
14:05
SGN
4.770.000 ₫
+10 điểm