7 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 24/07/2020 (4/6 âm lịch)
Phuket
TP Hồ Chí Minh
thứ ba, 21/07
thứ tư, 22/07
thứ năm, 23/07
thứ sáu, 24/07
thứ bảy, 25/07
chủ nhật, 26/07
thứ hai, 27/07
VJ
VJ808 (J_Eco)
11:55
HKT
2h10p
Bay thẳng
14:05
SGN
620.000 ₫
+10 điểm
BL
3K536-BL110 (Starter Base)
16:20
HKT
19h45p
1 điểm dừng
12:05
SGN
1.221.367 ₫
+10 điểm
BL
3K538-3K557 (Starter Base)
21:20
HKT
17h30p
1 điểm dừng
14:50
SGN
1.221.367 ₫
+10 điểm
BL
3K538-BL110 (Starter Base)
21:20
HKT
14h45p
1 điểm dừng
12:05
SGN
1.221.367 ₫
+10 điểm
BL
3K536-3K555 (Starter Base)
16:20
HKT
15h55p
1 điểm dừng
08:15
SGN
1.321.367 ₫
+10 điểm
BL
3K538-3K555 (Starter Base)
21:20
HKT
10h55p
1 điểm dừng
08:15
SGN
1.321.367 ₫
+10 điểm
VJ
VJ808 (Y_SBoss)
11:55
HKT
2h10p
Bay thẳng
14:05
SGN
4.770.000 ₫
+10 điểm