7 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 31/07/2020 (11/6 âm lịch)
Phuket
TP Hồ Chí Minh
thứ ba, 28/07
thứ tư, 29/07
thứ năm, 30/07
thứ sáu, 31/07
thứ bảy, 01/08
chủ nhật, 02/08
thứ hai, 03/08
VJ
VJ808 (Z_Eco)
11:55
HKT
1h55p
Bay thẳng
13:50
SGN
210.000 ₫
+10 điểm
BL
3K538-3K555 (Starter Base)
21:20
HKT
10h55p
1 điểm dừng
08:15
SGN
1.607.046 ₫
+10 điểm
BL
3K538-3K557 (Starter Base)
21:20
HKT
17h30p
1 điểm dừng
14:50
SGN
1.607.046 ₫
+10 điểm
BL
3K536-3K555 (Starter Base)
16:20
HKT
15h55p
1 điểm dừng
08:15
SGN
1.681.296 ₫
+10 điểm
BL
3K538-BL110 (Starter Base)
21:20
HKT
14h45p
1 điểm dừng
12:05
SGN
1.907.046 ₫
+10 điểm
BL
3K536-BL110 (Starter Base)
16:20
HKT
19h45p
1 điểm dừng
12:05
SGN
1.981.296 ₫
+10 điểm
VJ
VJ808 (Z_Eco)
11:55
HKT
1h55p
Bay thẳng
13:50
SGN
4.770.000 ₫
+10 điểm