9 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 08/08/2020 (19/6 âm lịch)
Hải Phòng
Buôn Mê Thuột
thứ tư, 05/08
thứ năm, 06/08
thứ sáu, 07/08
thứ bảy, 08/08
chủ nhật, 09/08
thứ hai, 10/08
thứ ba, 11/08
VN
VN1513 (P-Siêu tiết kiệm)
13:40
HPH
1h40p
Bay thẳng
15:20
BMV
319.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1513 (E-Siêu tiết kiệm)
13:40
HPH
1h40p
Bay thẳng
15:20
BMV
419.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ673 (J_Eco)
06:00
HPH
1h40p
Bay thẳng
07:40
BMV
579.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1513 (R-P/thông tiêu chuẩn)
13:40
HPH
1h40p
Bay thẳng
15:20
BMV
629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1513 (S-P/thông linh hoạt)
13:40
HPH
1h40p
Bay thẳng
15:20
BMV
2.229.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1815 (Bamboo Plus)
08:00
HPH
1h40p
Bay thẳng
09:40
BMV
2.490.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ673 (V_SBoss)
06:00
HPH
1h40p
Bay thẳng
07:40
BMV
2.600.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1815 (Bamboo Business)
08:00
HPH
1h40p
Bay thẳng
09:40
BMV
3.300.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1513 (C-Th/gia linh hoạt)
13:40
HPH
1h40p
Bay thẳng
15:20
BMV
3.329.000 ₫
+10 điểm