5 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 24/11/2020 (10/10 âm lịch)
Hải Phòng
Buôn Mê Thuột
thứ bảy, 21/11
chủ nhật, 22/11
thứ hai, 23/11
thứ ba, 24/11
thứ tư, 25/11
thứ năm, 26/11
thứ sáu, 27/11
QH
QH2113 (ECONOMYSAVERMAX)
15:10
HPH
1h40p
Bay thẳng
16:50
BMV
36.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1513 (M-P/thông tiêu chuẩn)
12:55
HPH
1h40p
Bay thẳng
14:35
BMV
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1513 (I-Phổ thông)
12:55
HPH
1h40p
Bay thẳng
14:35
BMV
2.919.000 ₫
+10 điểm
QH
QH2113 (BUSINESSSMART)
15:10
HPH
1h40p
Bay thẳng
16:50
BMV
3.100.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1513 (C-Th/gia linh hoạt)
12:55
HPH
1h40p
Bay thẳng
14:35
BMV
3.319.000 ₫
+10 điểm