3 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 02/06/2020 (11/4 âm lịch)
Hải Phòng
Buôn Mê Thuột
thứ bảy, 30/05
chủ nhật, 31/05
thứ hai, 01/06
thứ ba, 02/06
thứ tư, 03/06
thứ năm, 04/06
thứ sáu, 05/06
VJ
VJ671 (E_Promo)
06:00
HPH
1h40p
Bay thẳng
07:40
BMV
1.600 ₫
+10 điểm
VJ
VJ671 (Z_Eco)
06:00
HPH
1h40p
Bay thẳng
07:40
BMV
299.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ671 (V_SBoss)
06:00
HPH
1h40p
Bay thẳng
07:40
BMV
2.600.000 ₫
+10 điểm