3 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 09/06/2020 (18/4 âm lịch)
Hải Phòng
Buôn Mê Thuột
thứ bảy, 06/06
chủ nhật, 07/06
thứ hai, 08/06
thứ ba, 09/06
thứ tư, 10/06
thứ năm, 11/06
thứ sáu, 12/06
VJ
VJ671 (E_Promo)
06:00
HPH
1h40p
Bay thẳng
07:40
BMV
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ671 (Z_Eco)
06:00
HPH
1h40p
Bay thẳng
07:40
BMV
299.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ671 (V_SBoss)
06:00
HPH
1h40p
Bay thẳng
07:40
BMV
2.600.000 ₫
+10 điểm