3 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 17/06/2020 (26/4 âm lịch)
Hải Phòng
Buôn Mê Thuột
chủ nhật, 14/06
thứ hai, 15/06
thứ ba, 16/06
thứ tư, 17/06
thứ năm, 18/06
thứ sáu, 19/06
thứ bảy, 20/06
VJ
VJ671 (E_Promo)
06:00
HPH
1h40p
Bay thẳng
07:40
BMV
69.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ671 (Z_Eco)
06:00
HPH
1h40p
Bay thẳng
07:40
BMV
299.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ671 (V_SBoss)
06:00
HPH
1h40p
Bay thẳng
07:40
BMV
2.600.000 ₫
+10 điểm