3 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 28/06/2020 (8/5 âm lịch)
Hải Phòng
Buôn Mê Thuột
thứ năm, 25/06
thứ sáu, 26/06
thứ bảy, 27/06
chủ nhật, 28/06
thứ hai, 29/06
thứ ba, 30/06
thứ tư, 01/07
VJ
VJ671 (E_Promo)
06:00
HPH
1h40p
Bay thẳng
07:40
BMV
69.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ671 (Z_Eco)
06:00
HPH
1h40p
Bay thẳng
07:40
BMV
299.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ671 (V_SBoss)
06:00
HPH
1h40p
Bay thẳng
07:40
BMV
2.600.000 ₫
+10 điểm